Hakkımızda

BURULAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak 1998 yılında kurulmuş şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası ulaşım sistemleri ile Türkiye’de bir marka değer olmaya yönelik hedefi doğrultusunda ilerleyen bir ulaşım şirketidir.

BURULAŞ, şehir içi tüm toplu taşıma hizmetini yönetirken; şehirlerarasında da, deniz ve kara yoluyla hızlı ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmaktadır.

BURULAŞ; bir yandan Otobüs Terminalleri işletme, BBBUS (Bursa Terminal – Sabiha Gökçen), Metro, Otobüs, BUDO (Bursa Deniz Otobüsü), Tramvay işletme ve bakım operasyonlarını yönetirken ; Bursa ili içerisindeki entegre bilet sistemi işletimini başarıyla yürütmektedir.

Halkın ulaşım alışkanlıkları, toplu taşıma bilinci ve memnuniyeti; toplu taşıma entegrasyonunun gücüne bağlıdır. BURULAŞ; Ulaşım ağlarının günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, entegre – emniyetli – zamanında - konforlu ulaşım imkanlarının arttırılması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmeye açık olup amaca yönelik olarak yeni projelerinin planlama, tasarım, onay ve işletim süreçlerini yürütmektedir.

Sürekli ve hızlı gelişen teknolojik altyapısıyla BURULAŞ, ulaşımın her alanında fark yaratmaya Bursa Şehrinin Ulaşım gücü olmaya devam ediyor.

 

 

Politikamız 

BURULAŞ olarak;
Bursa içi ve çevresinde, ulaşım organizasyonunu raylı sistem merkezli koordine ederken, tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak katılım ve çabaları sonucu, sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti sağlamak ve sürekli kılmak amacıyla, belirlemiş olduğumuz politikamızın gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Hizmette Mükemmellik
BURULAŞ; her müşterisi için değer oluşturmak ve müşterilerinin beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmetler sunmak amacı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı kendisine hedef edinmiştir. Müşteri istek ve şikâyetlerini; en etkili şekilde çözüme kavuşturmakla birlikte, bir iyileştirme fırsatı olarak ele alır.

İnsana Yatırım
BURULAŞ; en önemli değerinin insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve sürekli yatırım yaparak işyeri bağlılığını ve verimliliği en üst seviyede tutar.

Sürekli Gelişim
BURULAŞ; çalışanlarına, teknolojiye, bilgi sistemlerine, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine ve iş süreçlerine yaptığı iyileştirmeler ve düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi, yeni projeler üretmeyi ve hayata geçirmeyi mümkün kılar.

Kurumsal İş İlkelerine Bağlılık
BURULAŞ; faaliyetlerini uluslararası ölçekte kabul görmüş, kurumsal iş ilkelerine uygun şekilde yürütür. Kamunun denetimi altında bir şirket olarak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Bilinci
BURULAŞ; hizmette mükemmelliği sağlamak ve toplu taşımayı özendirmek yoluyla çevreye maksimum faydayı amaçlar. Faaliyet alanı içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar. Kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanımının teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir, sağlıklı kent kültürü ve bilincinin oluşumunda aktif rol alır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci
BURULAŞ; faaliyet alanı ile ilgili mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği yasa, yönetmelik ve mevzuatlarına uyar. Yaralanma ve sağlıkla ilgili rahatsızlıkların oluşumunu önlenmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini değerlendirerek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

Enerjiyi Verimli Kullanma Bilinci
BURULAŞ; enerji verimliliği mevzuat ve tedbirlerine uyumlu hizmet üretmeyi taahhüt eder ve bu bilinci çalışanlarıyla birlikte, toplumun tüm kesimlerine yayma konusunda sorumluluk taşır.