Burulaş Bursakart
Burulaş Otobüs
Bursaray

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

 

Amaç
Madde 1 – Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak Toplu Taşıma Seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek.

 

Kapsam
Madde 2 – Toplu taşıma seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

 

Dayanak
Madde 3 – Toplu taşıma seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuat.

 

Tanım
Madde 4 – Bu yönetmelikte geçen;

Toplu Taşıma Araçları: Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,

Toplu Taşıma Seyahat Kartları: Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak indirimsiz, indirimli ve Ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını,

Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: İndirimli veya ücretsiz resimli seyahat kartını,

Kişiselleştirilmiş Kurumsal Kart: Bursa İl sınırları içerisindeki Belediyeler ve iştirakleri, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personel bulunduran Kamu Kurumları ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin raylı sistem ve entegre toplu ulaşım araçları ile taşınması işinin şartlarını taşıyan yolcuların kullandığı BursaKart’ı,

Abonman Kart: UKOME tarafından uygulamaya konulan, Abonman BursaKart Kullanım Yönergesi ile tanımı yapılan, belirli süreler için belirli biniş hakkı veren ve ücreti peşin olarak tahsil edilen kişiselleştirilmiş kartı,

Öğrenci: Örgün İlköğretim, Örgün Lise, YÖK kapsamındaki Örgün Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans programlarındaki öğrencileri ve 3308 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği Çıraklık Okulları öğrencileri, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Telafi Programları ile SGK da aktif kaydı olmayan Açık İlköğretim, Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi ve YÖK kapsamındaki Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrenciler ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler kullanabilirler.

Farklı İndirimli kart alma hakkı bulunan (Öğretmen, 60+Yaş) yolcularımız ile Emekli olan vatandaşlarımıza Öğrenci kartı tanımlanmamaktadır.

Mezuna Kalan Öğrenci Kartı: Liselerden Mezun olunan yıl içinde Üniversite sınavına girip o yıl kazanamayan bir sonraki yılın üniversite sınavına hazırlanan kanunen öğrenci olmayıp ancak üniversite sınavına dershaneye, kamu kurumlarının kurslarına giderek hazırlanan maksimum 1 yıl süreli Mezuna Kalan öğrenciler (Çalışmıyor olması koşulu ile) faydalanabilirler.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli:

Öğretmen: Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler, sözleşmeli, ücretli öğretmenler ve resmi kurumların öğreticilerini kapsar. Kamu kurumları dışında kalan diğer kurumların usta öğreticileri bu haktan yararlanamaz. Örgün eğitim kurumlarında (İlk, Orta, Lise), Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. kimlik numarasının sorgulanması MEBBİS servisinden kaynaklı veri alınamaması durumlarında güncel Görev Yeri Belgesi, Eğitim Fakültesi Mezuniyet Belgesi veya Formasyon Belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

Usta Öğreticiler: Halk Eğitim Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınan Görev Yeri Belgesi, Eğitim Fakültesi Diploması, Formasyon Belgesi, Usta Öğretici Sertifikası ya da Personel Hareket Onayı.
Kamu kurumları dışında kalan diğer usta öğreticiler bu haktan yararlanamaz.

Engelli: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlüler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üstü özürlü olduğunu belgeleyen T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

Engelli Refakatçi: Engelli Refakatçi kişiselleştirilmiş Bu-Kart, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile %50 ve üstü ağır özürlü olduğunu belgeleyen kişiler ile yaşı 20’yi geçmeyen ve özür oranı %20 ile %40 arasında olup rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğrenimine devam eden engellilerin tek başlarına seyahat edemeyeceklerine dair tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşlarından bu hususta rapor ibraz etmeleri halinde T. C. Vatandaşı yolcular refakatçisi ile birlikte kullanabildiği kart tipidir.

Yaşlı: 60 yaşını doldurmuş Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ikamet eden yaşlıları,

Gazi, Eşi, Anne ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, Şehit Eşi, Anne ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile SGK Kurumu Tarafından Maaş Bağlanan Milli Sporcular: 1005, 2330 ve 5774 sayılı kanunlar gereğince aylık bağlanan kişileri,

Basın Mensupları: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmiş güncel Basın Kartı ile BBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından onaylı belge veya liste istenir.

Posta Dağıtıcıları: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılarını,

Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda görev yapan personeli Güncel Kurum Kartları ile seyahat ederler.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fiilen görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki (Subay-astsubay ve Uzman Çavuşları) personeli Güncel Kurum Kimlik Kartları ile seyahat ederler.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde fiilen görev yapmakta olan subay, astsubay ve uzman çavuşları kullanabildiği kart tipidir.

Fahri Denetçi: Son yerel seçimlerde Muhtarlık mazbatasını almış yolcuların kullanabildiği kart tipi.

Milli Sporcu: 5774 Sayılı Kanun kapsamında uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculardan Devlet Sporcusu unvanına sahip ve Sporcu Şeref Aylığı hak sahipleri yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler: 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişileri,

Harcırah: 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri.

Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

Madde 5 – TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARINDAN YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI

 

A) İndirimsiz (Tam) Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
Madde 5 “B“, “C“ ve “D“ bentlerinde yer almayan kullanıcılar.
İndirimsiz seyahat kartı almak isteyen kişiler, seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini ödeyerek alırlar.

 

B) İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

a) Öğrenci
İstenen Belgeler:
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
• Nüfus cüzdanı
• Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması,
• Açık İlköğretim, Lise öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması, SGK’da kaydı olmadığını gösterir belge
• Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri için ilgili döneme ait, son bir ay içinde
alınmış öğrenci belgesi,
• Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve telafi programlarının 20 yaşını
geçmeyen öğrencileri ise son bir ay içerisinde almış oldukları öğrenci belgeleri ile
başvurmaları gerekmektedir.
• Açık Öğretim Lisesi ve Açık İlköğretim okullarında 12. Dönemi dolduranlar ile Anadolu Üniversitesinin iki yıllık bölümlerinde eğitim alanlar için 4 yılı, 4 yıllık bölümlerinde eğitim alanlar için 7 yılı aşanlar ve beklemeli öğrenciler, resmi kurum dışında kalan kurs öğrencileri indirim hakkından yararlanamazlar.

 

b) Mezuna Kalan Öğrenci
İstenilen Belgeler:
• Mezuniyet belgesi
• İlgili yılın üniversite sınavı giriş belgesi
• SGK tescil ve hizmet dökümü
• Daha önce alınmışsa Öğrenci Kartının iadesi
• Nüfus Cüzdanı
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

c) Öğretmen
İstenen Belgeler:

• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
• Nüfus Cüzdanı.
• Kamu ve Özel, örgün İlk ve orta öğretim okullarında görevli öğretmenler: MEB Protokolü gereği TC sorgulaması, (e-belediye sistemine dahil)
• Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personel ( Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı) için geçerli döneme ait belge veya bandrollü kimlik kartı
• Kamu Kurumlarında görev yapıp MEBBİS sisteminde öğretmen kaydı olmayan Ücretli Öğretmen, Usta Öğretici, Sözleşmeli Öğretmenler için; Görev Yeri Belgesi, Eğitim fakültesi mezuniyet belgesi bölüm mezunları için formasyon belgesi, Personel Hareket Onayı, usta öğretici sertifikası
Tüm protokoller Burulaş tarafından yapılır ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sisteme atılır.

 

d) Yaşlı
İstenen Belgeler
• Nüfus Cüzdanı
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

e) Kurumsal Kartlar
İstenen Belgeler:
Kurumsal Kart Uygulama Yönergesi ile tanımlanmıştır.
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Burulaş’a müracaat ederler.

 

C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

a) Gazi, Eşi, Annesi ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, Şehit Eşi Anne ve Babası, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile SGK Kurumu tarafından Maaş Bağlanan Milli Sporcular:
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı ile seyahat ederler.

 

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı fotokopisi
• Nüfus Cüzdanı
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

b) Sarı Basın kartı sahipleri
• Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı ile seyahat ederler.

 

c) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli
• Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilmiş kimlik kartı ile seyahat ederler
Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:
• Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilmiş onay
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

d) Belediye Zabıtası
• Belediyeler tarafından verilmiş Zabıta Kimlik Kartı ile seyahat ederler

 

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:
• Zabıta Daire Başkanlığı tarafından verilmiş onay
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

e) Posta Dağıtıcıları
1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunup, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içeresinde dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinde ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından verilen fotoğraflı kimlik kartı ile seyahat ederler.
Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:
• T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Bölge Müdürlüğü tarafından verilen onay
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

 

g) Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler
İstenen Belgeler:
• İlgili Kaymakamlıklardan alınan onay yazıları veya PTT’den alınan en son muhtaç aylığına ait makbuz.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
• Nüfus cüzdanı

 

h) Engelliler, Engelli refakatçi
İstenen Belgeler:
• Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu ve Engelli kimlik kartı
• Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 50 ve üzeri ağır özürlü olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu (engelli refakatçi için)
• Nüfus cüzdanı
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

D) Harcırah Kanununa Tabi Olanların Yararlanma ve Başvuru Koşulları

• Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.
• Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
Yukarıda belirtilen belgeler ile Burulaş’a müracaat ederek ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartı alırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

 

MADDE 6 – TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARININ VERİLİŞ KOŞULLARI

 

Başvuru koşullarını taşıdığı, Burulaş tarafından onaylanan, başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı bedellerinin tahsili ile kart verme formu doldurulduktan sonra resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyan toplu taşıma seyahat kartı verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

 

Madde 7 – TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÜRÜRLÜLÜK KOŞULLARI

 

a) Kartın Yenilenmesi
Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşıma seyahat kartları için Burulaş’a başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşıma seyahat kartı yenilenecektir.

 

b) Kartın kural dışı kullanılması
• Toplu taşıma araçlarında, indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı göstermek zorundadırlar. Yasada gösterilen istisnalar hariç olmak üzere Toplu taşıma indirimli ve ücretsiz seyahat kartını göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar.
• Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında, ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda, adı geçen toplu taşıma seyahat kartı sürücü ya da kontrolör tarafından el konularak alınır ve doldurulan formla beraber en geç beş iş günü içinde Burulaş’a teslim edilir.
• Abonman tam kartların üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığının tespit edilerek el konulması halinde; yeni kart talebinde bulunan kişilerden, UKOME tarafından belirlenmiş, yürürlükteki ceza bedeli ve kart bedeli ücreti tahsil edilerek yeni kart verilir. El konulan kartın el konulan kartın varsa kalan tüm hakları yeni karta devredilir.
• Kart kullanıcılarının, ücretsiz, indirimli, kişiselleştirilmiş kurumsal veya abonman indirimli kartlarından herhangi birine, usulsüz kullanım sonucu el konulmuşsa:
İlk kez usulsüz kullanım tespitinde, ödemenin tahsil edileceği tarihteki UKOME tarafından belirlenmiş, yürürlükteki güncel BursaRay tam geçiş ücret bedelinin 50 katı karşılığı olan tutar ile yine UKOME tarafından belirlenmiş, yürürlükteki güncel kişiselleştirilmiş kart bedeli tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.
İkinci ve müteakip seferler usulsüz kullanım tespitinde ödemenin tahsil edileceği tarihteki UKOME tarafından belirlenmiş, yürürlükteki güncel BursaRay tam geçiş ücret bedelinin 100 katı karşılığı olan tutar ile yine UKOME tarafından belirlenmiş, yürürlükteki güncel kişiselleştirilmiş kart bedeli tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.

 

c) Vize İşlemi
Toplu Taşımada kullanılan indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıldır. Süre sonunda başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda kart kullanım dışı bırakılacaktır.

 

d) Kartın Kaybedilmesi
Herhangi bir sebeple çaldırılan veya kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri Burulaş’a müracaat ettiklerinde, kart, kayıp kart formunda talep edilen bilgilere istinaden kullanım dışı bırakılır ve kullanıcıya yeni kart tanımlanır.
Kayıp kişiselleştirilmiş kart işlemlerinde;
Kayıp Kişiselleştirilmiş Kart yenileme işlemlerinde; ukome tarafından belirlenen Kayıp bedeli ve Kişiselleştirilmiş Kart bedeli tahsil edilerek yolculara yeni Kişiselleştirilmiş Kart verilir. İşlemler Burulaş Seyahat Kartları Ofisleri tarafından gerçekleştirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı, Tarifelerin Belirlenmesi,
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Madde 8 – TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARININ BASIMI VE TARİFELERIN BELİRLEMESİ
Toplu taşıma seyahat kartlarının tanım ve şekilleri, Burulaş tarafından belirlenir.
5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca indirimli tarifeler UKOME Kurulu’nca belirlenir.

 

Genel Hükümler

 

Madde 9 – Bu yönetmelik hükümlerine göre, BURULAŞ tarafından verilecek olan toplu taşıma indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

 

Madde 10 – Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce yayınlanmış olan 02.04.2002 tarih, 2001/156 Esas ve 62 Karar sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Bursa Büyükşehir Belediyesi İndirimli ve Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak verilmiş olan indirimli, abonman ve ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarının geçerlilik süresi ile yürürlüğünü belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Encümen’ine aittir.

 

Yürürlük
Madde 11 – Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclis’ ince onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 12 – Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından müştereken yürütülür.

Yayın Tarihi: 26.12.2022

×