Burulaş Bursakart
Burulaş Otobüs
Bursaray

AÇIK RIZA BEYANI

 

AÇIK RIZA BEYANI – BURSAKART MOBİL UYGULAMASI

Veri sorumlusu BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “BURULAŞ” tarafından “BURSAKART MOBİL UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ” tarafıma ulaştırılmış olup “Veri İşleme Amaçları, İşlenen Kişisel Verilerim, Kişisel Verilerimin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Kişisel Verilerimin Aktarım Amaçları, Toplanma Yöntemleri, Kişisel Verilerimin Saklanmasına İlişkin Detaylar, Veri Sorumlusunun Kimliği, Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemleri ve İlgili Kişi Olarak Haklarım” tarafıma detaylı olarak açıklanmış ve aydınlatma metni tarafımca anlaşılmıştır.

 

Veri sorumlusunun aydınlatma metninde belirtmiş olduğu veri işleme faaliyetleri kapsamında KVKK’nın 5/2. Ve 6/3. Maddeleri kapsamında istisna olarak işlenen kişisel verilerim hariç olmak kaydıyla ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler, hukuki sebepler ve süreler ile sınırlı olmak kaydıyla açık rızama dayalı olarak işleneceği belirtilen kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, özgür irademle onay veriyorum.

 

AÇIK RIZA BEYANI – ENGELSİZ BURSA MOBİL UYGULAMASI

Veri sorumlusu BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “BURULAŞ” tarafından “ENGELSİZ BURSA MOBİL UYGULAMASI AYDINLATMA METNİ” tarafıma ulaştırılmış olup “Veri İşleme Amaçları, İşlenen Kişisel Verilerim, Kişisel Verilerimin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Kişisel Verilerimin Aktarım Amaçları, Toplanma Yöntemleri, Kişisel Verilerimin Saklanmasına İlişkin Detaylar, Veri Sorumlusunun Kimliği, Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemleri ve İlgili Kişi Olarak Haklarım” tarafıma detaylı olarak açıklanmış ve aydınlatma metni tarafımca anlaşılmıştır.

 

Veri sorumlusunun aydınlatma metninde belirtmiş olduğu veri işleme faaliyetleri kapsamında KVKK’nın 5/2. Ve 6/3. Maddeleri kapsamında istisna olarak işlenen kişisel verilerim hariç olmak kaydıyla ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler, hukuki sebepler ve süreler ile sınırlı olmak kaydıyla açık rızama dayalı olarak işleneceği belirtilen kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, özgür irademle onay veriyorum.

Açık rızaya istinaden işlenecek veriler: Engellilik Bilgisi.

×