Tramvay Yolculuk Kuralları

Tramvay İşletmesini ve tramvay araçlarını kapsayan Kontrollü Alanda seyahat eden herkesin uyması gereken Yolculuk Kuralları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Yolculuk yapabilmek için geçerli kart kullanılmalıdır, İndirimli veya ücretsiz kart kullananların sorulmadan görevlilere kimliklerini göstermeleri zorunludur. 

2. Başkasına ait kart ile yolculuk yapmaya teşebbüs edenlerin kartları geri alınır. 

3. Ücretsiz veya indirimli kart ile geçiş hakları olmadığı halde geçme girişiminde bulunanlar uyarılarak tramvaya binmelerine izin verilmez. Bu kişiler davranışlarında ısrar ederlerse güvenlik birimlerince emniyet güçlerine teslim edilir. 

4. 0-6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla ücretsiz seyahat edebilirler. 

5. Tramvay içerisinde ve kontrollü alanlarda ; 

 • İnsan yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulamaz, 
 • Uyuyarak ya da yaslanarak öteki yolcular rahatsız edilemez, 
 • Bir yolcu için ayrılmış alandan fazla oturma yeri (engelliler dışında) işgal edilemez, gürültü yapılamaz, yüksek sesle konuşulamaz. 
 • Tramvaylarda yerlere çöp atılamaz. 
 • Sarhoş ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan durumda seyahat edilemez 
 • İzin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile izin verilen yerler dışında, el ilanı, duvar afişi vb. asılamaz, dağıtılamaz. İzin verilen yerlerdeki ilan, duvar afişi vb. yayınlar çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez. 
 • Toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve konuşma yapılamaz. 
 • Şans ve talih oyunu oynanamaz. Dilencilik yapılamaz. 
 • Seyyar satıcılık ve bu amaca yönelik olarak her türlü pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yapılamaz 
 • Genel ahlak kuralları dışında davranılamaz. Üçüncü şahıslara rahatsızlık verilemez.
 • Tramvayların oturma ünitesi vb. ekipmanlarına zarar verilemez. Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yasal işlem yapılır. 
 • Tramvay kapılarının kapanmasını engelleyecek şekilde kapı arasına kasıtlı olarak çeşitli maddeler sıkıştırılamaz veya trenin hareket etmesine engel olunamaz. 
 • Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile yada bebekli bayanlara yer verilir. 
 • Tramvay kapılarının çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunulamaz. 
 • 4207 sayılı kanun uyarınca toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda tütün ve mamulleri kullanılamaz. 
 • Tramvay içerisine görme engellilere refakat eden köpekler ve önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında, hiçbir hayvan sokulamaz. 
 • Yolcularımız, görevlilerinin yolcu akışını düzenlemek, güvenliği sağlamak, acil durumlara müdahale etmek amacıyla yapacağı uyarılara, kendi can güvenlikleri için uymak zorundadır.

“GÜVENLİ” ve “EMNİYETLİ” YOLCULUK İÇİN 

1. Tramvay içerisine patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, zehirli gaz v.b. maddelerle girilemez ve bu maddelerle yolculuk yapılamaz. 

2. Tramvayların dışından asılmak, iki vagon arasından geçmek ve iki vagonun birbirine bağlandığı bölümde oturmak ve yolculuk etmek yasaktır. 

3. Tramvaylardaki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu, yangın tüpleri v.b. acil durum ekipmanları amacı dışında kullanılamaz. 

4. Tramvayların acil durum tahliyelerinde yetkililerce yapılan her türlü duyuru, verilen her türlü talimata uyulması can güvenliği açısından zorunludur. 

5. Yolcuların, elde kolayca taşınabilir (en çok 25 Kg.) eşyalar dışında yolcu hareketlerini engelleyebilecek büyüklükte (1/2 metreküpten fazla) koli, paket vb. eşyaları ile tramvaya binmeleri yasaktır. 

SÜREKLİ VE KALİTELİ HİZMET İÇİN 

1. BursaKart ile ilgili sorunlarınız için ŞEHREKÜSTÜ, ARABAYATAĞI, HAMİTLER ve ÜNİVERSİTE istasyonları  “Seyahat Kartları Ofislerine” başvurunuz.

 2. Bulduğunuz kayıp eşyaları ve maddeleri görevlilere, size verilecek olan Kayıp Eşya Tutanağı karşılığında teslim ediniz. 

3. Kayıp eşyalar, görevliler tarafından, BursaRay’ın Osmangazi İstasyonunda bulunan “Kayıp Eşya Bürosu”na gönderilir. Telefon no : 452 52 44 / 6600 

4. Kayıp eşyalar sahibine makbuz karşılığında teslim edilir. Uzun süre saklanabilecek eşyalar “BursaRay Kayıp Eşya Bürosu”nda 1 yıl süre ile saklanır. Sahibi başvurmazsa 1 yıl sonra satılıp geliri Huzurevine bağışlanır. Uzun süre saklanamayacak yiyecek ve içecek gibi maddeler, kayıp edilen günün sonunda tutanak tutularak hayır kurumlarına teslim edilir yada imha edilir. 

5. Tramvay içersinde yangın, gasp, saldırı, taciz gibi yada acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlarla karşılaştığınızda görevlileri uyarın.