İndirimli veya Ücretsiz Seyahat kartı ile yolculuk edenlerin, sorulmadan sürücülere
“Kişiselleştirilmiş BursaKart'larını göstermeleri zorunludur.

1. Elektronik bilet veya Kişiselleştirilmiş BursaKart olmaksızın yolculuk yapılamaz.

2. Başkasına ait veya sahte Kişiselleştirilmiş BursaKart ile yolculuk yapmaya teşebbüs edenlerin BursaKartını sürücü alır ve tutanak tanzim ederek müdürlüğümüze teslim eder.

3. Toplu taşım araçlarına durak harici iniş ve biniş yapılamaz.
 
4. Toplu taşım araçlarına ön kapıdan binilir, orta ve arka kapıdan inilir.
 
5. İnilecek duraktan önce inilecek düğmesine basılır, son anda inilecek düğmesine basılmaz.
 
6. 0-6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla ücretsiz seyahat edebilirler.
 
7. Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile ve çocuklu bayanlara yer verilir. İniş ve binişlerde öncelik tanınır.
 
8. Görme engellilere refakat eden köpekler ve önlemi alınmış kafeste taşınan evcil hayvanlar dışında hiçbir evcil hayvanla binilemez.

Toplu Taşıma araçları içinde;

-Gürültü yapılamaz.

-Yüksek sesle konuşulamaz.

-Radyo-teyp yüksek sesle dinlenilemez.

-İnsan yaşamını tehlikeye atacak davranışlarda bulunulamaz.

-Uyuyarak veya yaslanarak diğer yolcular rahatsız edilemez.

-Bir yolcu için ayrılmış alandan fazla oturma yeri (engelliler hariç) işgal edilemez.

-Toplu taşım aracına çöp atılamaz.

-Yiyecek-içecek maddesi yenilemez, içilemez.

-Genel ahlak kuralları dışında davranılamaz.

-İlan - afiş asılamaz dağıtılamaz.

-Dilencilik yapılamaz.

-Toplu taşım içindeki hiçbir araç-gereç, koltuk vb. ekipmana zarar verilemez.

-Araca ve diğer yolculara rahatsızlık ve zarar verebilecek büyük eşya, yanıcı, patlayıcı, kırılabilir, dökülebilir ve kokulu maddelerle binilemez.

-Bu durumda Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereği yasal işlem yapılır.

-Seyir halinde zorunlu olmadıkça sürücü ile konuşulamaz.


ÖNERİ ve ŞİKAYET TEL:  0850 850 99 16