Kartın Kaybedilmesi

Herhangi bir sebeple kart sahibi tarafından kaybedilen veya çaldırılan Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları sahipleri BURULAŞ a müracaat eder. Kayıp Kart Formu doldurarak bildirimde bulunur. Formda talep edilen bilgilere istinaden kart kullanım dışı bırakılır. Başvuru tarihinden itibaren olası usülsüz kullanımın tespiti için BURULAŞ tarafından belirlenen işgünü süresince kayıp durumundaki Kişiselleştirilmiş Kart için herhangi bir işlem yapılmaz.

Kayıp Kişiselleştirilmiş Kart yenileme işlemlerinde; Kayıp bedeli olarak 10 TL + BURULAŞ'ın ilan ettiği Kişiselleştirilmiş Kart bedeli alınarak yolculara yeni Kişiselleştirilmiş Kart verilir. İşlemler BURULAŞ tarafından yapılır.

Sahiplerince kaybedilmiş ve bulunarak BURULAŞ'a teslim edilmiş Seyahat Kartları ve Tamkartlar 3 ay süresince muhafaza edilir. Sahiplerince aranılmayan ve başvuru ile talep edilmeyen bu kartlar 3 ay sonunda içlerindeki bakiyeler sıfırlanarak imha edilirler.

Bu Yönetmelikteki madde değişiklikleri Belediye Meclisi'nce kabul edilip, Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından müştereken yürütülür.

NOT: Kayıp kart başvuru bildirimlerinizi Seyahat Kartları Ofislerimizden veya 0850 850 99 16 numaraları Ulaşım hattımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kuruluşudur.

Müşteri Hizmetleri

Hızlı Menü

Bilmeniz Gerekenler