Kurumsal İndirimli BursaKART Kullandırılması Yönergesi

Amaç: Toplu taşıma amaçlı şehir merkezine giren araç sayısını azaltmak, Mevcut toplu taşıma araçlarının fizibil çalışmasına katkı sağlamak, Kurum ve Kuruluşların çalıştırdığı personelin taşıma maliyetini düşürmek.

Yasal dayanak: Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 12.12.2007 tarihli ve 252 sayılı kararı.

İşleyiş: Bursa Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde 10 dan fazla kişi çalıştıran kurumlar (kamu kurum, kuruluş) gerekli belgeleri tamamladıktan sonra; Burulaş Pazarlama ve Yolcu İlişkileri Müdürlüğü ile yapacağı protokol sonucu, kurum çalışanlarına bu yönerge çerçevesinde kurumsal BursaKART kullandırabilirler.

 Kurumsal İndirimli BursaKART almak isteyenlerin izleyeceği yol:

1- Kurumun yetkili elemanı ek-1 deki matbu formu doldurur.

2- Kurumsal İndirimli BursaKART  kullandırmak istediği kişilerin isimlerini ek-2 deki forma yazarak listenin altını kapattıktan sonra kurum kaşe basarak imzalar ve bu forma;

·         Kurumsal İndirimli Bu-kartın kullandırılması amacına uyumlu olması için, personelinin işyerine gidiş ve gelişinde servis vb. araçlarla taşımacılık yaptırılmayacağına dair bir taahhütnameyi,

·         Kullanım bedellerinin fatura edilmesi için Mali İşler Müdürlüğü’ne hitaben Ek-3 deki formu doldurarak ekler.

3- Kurumsal İndirimli BursaKART resimli ve kişiye özel olacağından her yeni  bir kişi için bir adet fotoğraf (kişilerin isimleri üzerine not düşülmüş olarak)  eklenerek; BURULAŞ Pazarlama ve Yolcu İlişkileri Müdürlüğü Seyahat Kartları Şefliğine müracaat edilir.

4- Kurum işe giren/çıkan her personelin bilgisini yazılı olarak Pazarlama ve Yolcu İlişkileri Müdürlüğü Seyahat Kartları Şefliğine bildirmek zorundadır.

5- Kurum, Burulaş Seyahat Kartları Şefliğinden Kurumsal İndirimli BursaKART  kullandıracağı kişi sayısı X 2 adet kişiselleştirilmiş BursaKART’ı, Ukome tarafından belirlenen kart ücretini ödeyerek teslim alır.   Kayıp ve arızalı kart işlemleri de aynı ücrete tabidir. Tüm bu kartlar kurumun malıdır.

Kartların içine yüklenen bedellerin nakit olarak iadesi söz konusu değildir ve BursaKART’ların içinde bedel kaldığı taktirde bu bedeller firmanın istediği herhangi bir başka kart veya kartlara yüklenerek hesaplaşılır. Kişiselleştirilmiş üzerinde resimleri bulunan kurumsal BursaKART’lar sahipleri dışında kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde her iki kart da sistemde kullanıma kapatılır.

6- Kurum, BursaKART lara yüklenecek tutarların toplamını kendisine verilen banka hesap numarasına yatırır. Banka dekontu, Akıllı BursaKART Banka Kredi Yükleme İşlemi Makbuzu, yükleme yapılacak kartları, hangi karta ne kadar yükleme yapılacağını gösterir listeyi, Seyahat Kartları Şefliğine teslim eder. BursaKART’lar ve eki belgelerin tesliminden itibaren 5 işgünü içinde kartlar doldurularak kuruma iade edilir.

7-  Kuruma  çalışan sayısının iki katı kart verilmesinin  nedeni, personelin elinde  her an bir dolu kartın bulunmasıdır. Ancak kişilerde  bu iki kart aynı anda bulunamaz, ikinci kartlar kurum tarafından  koruma altında saklanılır.

8-  Kurumsal kart kullananlar UKOME’nin belirlediği fiyat tarifeleri üzerinden EÜTS’nin ( Elektronik Ücret Toplama Sistemi ) bulunduğu tüm toplu taşıma araçlarında yolculuk yapabilirler. Ulaşım dışında Kent Kart sistemine dahil olan diğer işletmelerde ise tam ücret ödeyerek kartlarını   kullanabilirler.

9- Kurum, zimmetinde olan Kurumsal İndirimli BursaKART’ların Ek-2 DE BEYAN ETTİĞİ ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KİŞİLER  tarafından kullanılmasından ve kullandırılmasından sorumludur.