B) İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a)Öğrenci

İstenen Belgeler:

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı
 • Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması,
 •  Açık İlköğretim ve Lise öğrencileri,  Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması, SGK’da kaydı olmadığını gösterir belge
 • Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri için ilgili döneme ait,  son bir ay içinde

alınmış öğrenci belgesi, (Alınan öğrenci belgesinde öğrencilik durumunun aktif olması gerekmektedir.)

 • Mesleki Eğitim Merkezi ile Olgunlaşma Enstitüsü ve telafi programlarının öğrencileri  son bir ay içerisinde almış oldukları öğrenci belgeleri ile 

başvurmaları gerekmektedir.    

 • Açık Öğretim Lisesi ve Açık İlköğretim okullarında 13. Dönemi dolduranlar ile

Anadolu Üniversitesinin iki yıllık bölümlerinde eğitim alanlar için 4 yılı, 4 yıllık

bölümlerinde eğitim alanlar için 7 yılı aşanlar ve beklemeli öğrenciler, resmi kurum dışında kalan kurs öğrencileri indirim hakkından yararlanamazlar.


b) Öğretmen

İstenen Belgeler:

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı.
 • Kamu ve Özel, örgün İlk ve orta öğretim okullarında görevli öğretmenler: MEB Protokolü gereği TC sorgulaması, (e-belediye sistemine dahil)
 • Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personel ( Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,  Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı)  için geçerli döneme ait görev yeri belgesi ve bandrollü kimlik kartı
 • Kamu Kurumlarında görev yapan Ücretli Öğretmen, Usta Öğretici, Sözleşmeli Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi, Personel Hareket Onayı, talep edildiğinde diploma fotokopisi ve formasyonu

 

Tüm protokoller Burulaş tarafından yapılır ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlı tarafından sisteme atılır.

 

 

c) 60+ Yaş, 65+ Yaş 
İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

d) Kurumsal Kartlar

İstenen Belgeler:


Kurumsal Kart Uygulama Yönergesi ile tanımlanmıştır.

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Burulaş’a müracaat ederler.

C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a) Gazi, Eşi, Annesi ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, Şehit Eşi Anne ve Babası, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile SGK Kurumu tarafından Maaş Bağlanan Milli Sporcular:

·         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı ile seyahat ederler.

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

·         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı fotokopisi

·         Nüfus Cüzdanı

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

b)Basın Kartı Sahipleri

·       Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Basın Kartı, 1 adet güncel fotoğrafınız ve kimliğiniz ile Seyahat Kartları Ofislerine başvurulması halinde ücretsiz geçiş sağlayacak seyahat kartı tanımlanmaktadır.    

c)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilmiş kimlik kartı ile seyahat ederler

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilmiş onay
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 

d)Belediye Zabıtası

 

·         Belediyeler tarafından verilmiş Zabıta Kimlik Kartı ile seyahat ederler

 

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

 

·         Zabıta Daire Başkanlığı tarafından verilmiş onay

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 

e)Posta Dağıtıcıları

1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunup, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içeresinde dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinde ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından verilen fotoğraflı kimlik kartı ile seyahat ederler.

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

·         T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Bölge Müdürlüğü tarafından verilen onay

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

g)Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler

İstenen Belgeler:

·         İlgili Kaymakamlıklardan alınan onay yazıları veya PTT’den alınan en son muhtaç aylığına ait makbuz.

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

·         Nüfus cüzdanı

 

h) Engelliler, Engelli refakatçi

İstenen Belgeler:

·         Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu ve Engelli kimlik kartı

·         Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu (engelli refakatçi için)

·         Nüfus cüzdanı

·         1 adet güncel vesikalık fotoğraf.

 

D) Harcırah Kanununa Tabi Olanların Yararlanma ve Başvuru Koşulları

 

·         Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

              

Yukarıda belirtilen belgeler ile Burulaş’a müracaat ederek ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartı alırlar.