BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Madde 1 – Amaç : Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarında seyahat eden yolcular tarafından kullanılacak BursaKart’a ait usul ve esasları belirlemektedir.

Madde 2 – Kapsam : Bu Yönetmelik, toplu ulaşım hizmetlerinden ücretli, indirimli, abonman ve ücretsiz seyahat hakkından faydalanan yolcuları içermektedir.

Madde 3 – Dayanak : Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin

12.12.2007 tarihli ve 252 sayılı karar ile toplu taşıma seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuata dayanmaktadır.

Madde 4 – Tanımlar : Bu yönetmelikte geçen;

 1. BBB : Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,
 2. BURULAŞ : 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine göre yetki verilen şirketi,
 3. UKOME : Ulaşım Koordinasyon Merkezini,
 4. Toplu Taşıma Araçları : Toplu taşıma ücret entegrasyonuna dahil olan Hafif Raylı Sistem Araçları, Burulaş Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, UKOME kararı ile sonradan sisteme dahil edilecek diğer toplu taşıma araçlarını
 5. Kart Bedeli : Toplu ulaşım kartlarının ücretini,
 6. Tam BursaKart : Toplu taşımada kullanılabilen, yönetmelik içerisinde Madde 5 – “A” bendinde belirtilen BURULAŞ tarafından üretilen ön ödemeli BursaKart’ı,
 7. İndirimli BursaKart : Yönetmelik içerisinde Madde 5 – “B” bendinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayan yolcuların kullandığı BursaKart’ı,
 8. Abonman BursaKart : Yönetmelik içerisinde Madde 5 – “C” bendinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayan yolcuların kullandığı BursaKart’ı,

i. Ücretsiz BursaKart : Yönetmelik içerisinde Madde 5 – “D” bendinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayan yolcuların kullandığı BursaKart’ı,

 1. Usulsüz Kullanım : Kişiselleştirilmiş indirimli, abonman veya ücretsiz seyahat kartlarının kart sahibi dışında kullanımını ifade eder.
 2. Vize İşlemleri : Kişiselleştirilmiş kart sahiplerinin hak sahipliğinin doğrulanarak kart kullanım süresinin belirli aralıklarla uzatılması işlemidir. Vize işlemlerinin hangi periyotlarla yapılacağı Burulaş tarafından belirlenir. Vizeleme işlemi için ekli tarifede belirtilen hizmet bedelleri Burulaş tarafından tahsil edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Kartlarından Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları

Madde 5 - Tam, İndirimli, Abonman ve Ücretsiz kartlar;

 1. Tam BursaKart’tan Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları

Madde 5 “B” , “C” ve “D” bentlerinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayamayan yolcular, BursaKart satış noktalarından kart bedelini ödeyerek temin ederler.

 1. İndirimli Seyahat Kartlarından Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları
 1. Öğrenci : Örgün İlköğretim, Örgün Lise, YÖK kapsamındaki Örgün Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans programlarındaki öğrencileri ve 3308 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Çıraklık Okulları öğrencileri, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Telafi Programları ile SGK da aktif kaydı olmayan Açık İlköğretim, Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi ve YÖK kapsamındaki Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrenciler ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler kullanabilirler.   
 • Kişiselleştirme panelinde farklı İndirimli kart hakkı bulunan yolcularımız (Öğretmen,+ 60Yaş ) ile Emekli olan vatandaşlarımıza Öğrenci kart tanımlanmamaktadır.   
 1.  

     

İstenilen Belgeler :

Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören İlköğretim ve Lise öğrencileri için;

 • Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            YÖK kapsamındaki Örgün Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans programlarındaki öğrencileri ve 3308 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Çıraklık Okulları öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Telafi Programları öğrencileri için;

 • Son eğitim ve öğretim yılına ait aktif durumda olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Açık İlköğretim ve Açık Lise Öğrencileri için;

 • Son eğitim ve öğretim yılına ait aktif durumda olduğunu gösterir öğrenci belgesi                                       “13. dönem ve üzeri bu haktan yararlanamazlar”
 • SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için;

 • Son eğitim ve öğretim yılına ait aktif durumda olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

YÖK kapsamındaki Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrencileri ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için;

 • Son eğitim ve öğretim yılına ait aktif durumda olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

b. Mezuna Kalan Öğrenci :  Üniversite sınavına girip o yıl kazanamayan bir sonraki yılın üniversite sınavına hazırlanan kanunen öğrenci olmayıp ancak üniversite sınavına, dershaneye, kamu kurumlarının kurslarına giderek hazırlanan maksimum 1 yıl süreli Mezuna Kalan öğrenciler faydalanabilirler.

İstenilen Belgeler :

 • Mezuniyet belgesi
 • İlgili yılın üniversite sınavı giriş belgesi
 • SGK tescil ve hizmet dökümü
 • Daha önce alınmışsa Öğrenci Kartının iadesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

c. Öğretmen : Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler, temel eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli, ücretli öğretmenler ve resmi kurumların öğreticileri ile Usta Öğreticiler,

Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personeller (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı) kullanabilirler.

“Kamu kurumları dışında kalan diğer kurumların usta öğreticileri bu haktan yararlanamaz”

            

İstenilen Belgeler :

            Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler için;

 • Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenler için;

 • Görev yaptıkları kurumdan son 1 ay içerisinde alınan Görev Yeri Belgesi
 • Eğitim Fakültesi Diploması veya Formasyon Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Resmi kurumların öğreticileri ile Usta Öğreticiler için;

 • Görev yaptıkları kurumdan son 1 ay içerisinde alınan Görev Yeri Belgesi
 • Personel Hareket Onayı veya Usta Öğretici Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personel için;

 • Görev yaptıkları kurumdan son 1 ay içerisinde alınan Görev Yeri Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

d. 60+ Yaş : 60 Yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almış yolcular kullanabilirler.

İstenilen Belgeler :

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

C. Abonman Seyahat Kartlarından Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları

 1. Öğrenci Abonman : Bu yönetmelikteki Öğrenci tanımı içinde olan yolcuların kullanabildiği aylık olarak biniş yüklenebilen kart tipidir. İstenen Belgeler Madde 5-B bendinde belirtilmiştir.

 

 1. Mezuna Kalan Abonman : Bu yönetmelikteki Mezuna Kalan Öğrenci tanımı içinde olan yolcuların kullanabildiği aylık olarak biniş yüklenebilen kart tipidir. İstenen Belgeler Madde 5-B bendinde belirtilmiştir.

 

 1. Öğretmen Abonman : Bu yönetmelikteki Öğretmen tanımı içinde olan yolcuların kullanabildiği aylık olarak biniş yüklenebilen kart tipidir. İstenen Belgeler Madde 5-B bendinde belirtilmiştir.

 

 1. 60+ Yaş Abonman : Bu yönetmelikteki 60+ Yaş tanımı içinde olan yolcuların kullanabildiği aylık olarak biniş yüklenebilen kart tipidir. İstenen Belgeler Madde 5-B bendinde belirtilmiştir.

 

 1. Abonman Kurumsal : Resmi kurumların aynı adreste kadrolu veya KHK ile geçiş yapmış en az 10 personel ve üstü, Ticari İşletmeler/ Özel Şirketler ve KOBİ de 50 personel ve üstü için kullanım talebinde bulunan aylık olarak biniş yüklenebilen şehir içi kısa hatlarda kullanılabilen aylık kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

            Resmi Kurumlar için;

 • Bizzat kurum yetkilileri tarafından başvuru yapılır
 • Personel listesi ( T.C. Kimlik No, İsim Soyisim ve Ünvan )
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            Ticari İşletmeler/ Özel Şirketler ve KOBİ için;

 • Bizzat yönetim yetkilisi tarafından başvuru yapılır
 • Personel listesi ( T.C. Kimlik No, İsim Soyisim ve Ünvan )
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            

f. Abonman Tam : Tam BursaKart kullanma hakkı olan tüm yolcuların faydalandığı aylık biniş yüklenebilen kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

D. Ücretsiz Seyahat Hakkına Sahip Kişiler ve Başvuru Koşulları

a. 65+ Yaş : 65 yaşını doldurmuş 66 yaşından gün almış 6495 sayılı kanun ile belirlenmiş yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

b. 65+ Yaş (2022) : 2022 sayılı Kanun’ a göre 65 yaşını doldurmuş 66 yaşından gün almış aylık bağlanması hakkında kanun kapsamındaki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • İlgili Kaymakamlıklardan alınan onay yazıları veya PTT’den alınan en son muhtaç aylığına ait makbuz.
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

c. Engelli : Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından % 40 ve üstü engelli olduğu belgelenen 4736 sayılı kanun kapsamında yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Kimlik Kartı
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

d. Engelli Refakatçi : Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından % 50 ve üstü ağır engelli olduğu belgelenen ayrıca yaşı 20 yi geçmeyen ve engel oranı % 20 ile % 40 arasında olup rehabilitasyon merkezi veya özel eğitim uygulama okulunda eğitim ve öğrenimine devam eden ve tek başlarına seyahat edemeyeceklerine dair Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden bu hususta rapor ibraz eden 4736 sayılı kanun kapsamında yalnız T.C. vatandaşı yolcular Refakatçisi ile birlikte kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

% 50 ve üstü ağır engelliler için;

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Kimlik Kartı
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

            Yaşı 20 yi geçmeyen ve engel oranı % 20 ile % 40 arasında olan engelliler için;

 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Kimlik Kartı
 • Rehabilitasyon merkezi veya özel eğitim uygulama okulu tarafından verilen son 1 aylık belge
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

e. Basın : Basın mensubu yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmiş güncel Basın Kartı
 • BBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından onaylı belge veya liste
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

f. Milli Sporcu : 5774 sayılı Kanun kapsamında uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculardan “Devlet Sporcusu” unvanına sahip ve Sporcu Şeref Aylığı hak sahipleri yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen belge veya kimlik kartı
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

g. Sahil Güvenlik : Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde fiilen görev yapmakta olan subay, astsubay ve uzman çavuşların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilmiş onaylı belge
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

h. Fahri Denetçi : Son yerel seçimlerde Muhtarlık Mazbatasını almış yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • BBB Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından onaylı belge veya liste
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

i.      Harcırah : 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, kurumu bünyesindeki posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlilerinin kullanabildiği kart tipidir.

İstenilen Belgeler :

 • Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı
 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

 

 1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli : Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş Komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde filen görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar güncel kurum kimlik kartları ile seyahat ederler.

 

 1. Belediye Zabıtası : Belediye Zabıta kadrosunda görev yapan personeller güncel kurum kimlik kartları ile seyahat ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

Madde 6 - Toplu taşıma seyahat kartlarının veriliş koşulları

Başvuru koşullarını taşıdığı, Burulaş tarafından onaylanan,  başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı bedellerinin tahsili ile resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyan toplu taşıma seyahat kartı verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

Madde 7 - Toplu taşıma seyahat kartları uygulama yürürlük koşulları

 1. Kartın Yenilenmesi

Herhangi bir sebeple yıpranmış, fotoğraf veya ad soyad  silinmiş, kullanım dışı kalmış toplu taşıma seyahat kartları için Burulaş Seyahat Kartları Ofislerine başvurulduğunda eski kart iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve kart yenileme bedeli tahsil edilerek yeni kart tanımlanacaktır. Kontrol görevlileri kimlik tespiti yapamadığı takdirde karta alıkoyma hakkına sahiptir. Alıkonulan kartlar 1 iş günü sonrasında Seyahat Kartları Ofisinden başvuru koşulları yerine getirildiğinde kart yenileme bedeli alınarak yeni kart teslim edilir.

 1. Kartın Kural Dışı Kullanılması

Toplu taşıma araçlarında, indirimli, abonman veya ücretsiz seyahat edenler, kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı göstermek zorundadırlar.

Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli, abonman veya ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında, adı geçen toplu taşıma seyahat kartı sürücü ya da kontrolör tarafından el konularak alınır ve doldurulan tutanak ile beraber en geç beş iş günü içinde Şehreküstü Burulaş Seyahat Kartları Ofisine teslim edilir.

Kart kullanıcılarının, indirimli, abonman veya ücretsiz kartlarından herhangi birine, usulsüz kullanım sonucu el konulması halinde kişiselleştirilmiş kart kullanıcısı;

İlk kez usulsüz kullanım teşebbüsünde, ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 'de belirtilen Emre Aykırı Davranış Ceza tutarının yarı bedeli karşılığı olan ücret tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.

İkinci kez ve müteakip seferler usulsüz kullanım sonucu el konulduğunda ise ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 de belirtilen Emre Aykırı Davranış Ceza tutarının tam karşılığı olan ücret tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.

 1. Vize İşlemi

Toplu Taşımada kullanılan indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıldır. Abonman kartlarda ise bu süre otuz gündür. Süre sonunda başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarına vize işlemi gerçekleştirerek kullanıma devam ederler. Aksi durumda indirimli veya ücretsiz kullanım haklarından faydalanamazlar.

 1. Kartın Kaybedilmesi

Kişiselleştirilmiş BursaKartlar’da;

Herhangi bir sebeple kart sahibi tarafından kaybedilen veya çaldırılan Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı sahipleri Burulaş Seyahat Kartları Ofislerine müracaat eder. Kayıp Kart Bildirim Formu doldurarak bildirimde bulunur. Formda talep edilen bilgilere istinaden kart kullanım dışı bırakılır ve kullanıcıya yeni kart tanımlanır. Başvuru tarihinden önce kaybedilen kartta usulsüz kullanım tespit edilmesi halinde kart kullanıcısının yeni almış olduğu kart kullanım dışı bırakılarak Madde 7- b) de bulunan Kartın Kural Dışı Kullanılması hükmü uygulanır.

Bulunarak Burulaş Seyahat Kartları Ofisine teslim edilen Kişiselleştirilmiş kartlar 3 ay süre ile muhafaza edilir. Sahiplerince başvurusu yapılmayan Kişiselleştirilmiş kartlar 3 ay sonunda kart içerisindeki mevcut bakiye tutularak kart fiziksel olarak imha edilir. Kart sahibinin ileride yeni kart talebi doğrultusunda kayıp kart prosedürü işletilir. Eski kart içerisinde mevcut bakiye yeni kartına tanımlanır.

Kayıp Kişiselleştirilmiş Kart yenileme işlemlerinde; Burulaş tarafından belirlenen Kayıp bedeli ve Kişiselleştirilmiş Kart bedeli tahsil edilerek yolculara yeni Kişiselleştirilmiş Kart verilir. İşlemler Burulaş Seyahat Kartları Ofisleri tarafından gerçekleştirilir.

Yolcularımızın kaybetmiş olduğu ve bulunarak BURULAŞ’a teslim edilmiş olan Tam BursaKart’larda;

Teslim edilen BursaKart’lar Şehreküstü Seyahat Kartları Ofisinde 3 ay süre ile muhafaza edilir. Sahiplerince kayıp başvurusu yapılmayan BursaKartlar 3 ay sonunda imha edilir. HES tanımı gerçekleştirilmiş BursaKartların bakiyeleri yolcularımızın Seyahat Kartları Ofislerine başvurmaları halinde getirecekleri BursaKarta ücretsiz olarak aktarılır.

Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Burulaş tarafından müştereken yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı, Tarifelerin Belirlenmesi, Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Madde 8 - Toplu taşıma seyahat kartlarının basımı, tarifelerin belirlenmesi, genel hükümler, yürürlük ve yürütme

a. Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı ve Tarifelerin Belirlemesi

Toplu taşıma seyahat kartlarının tanım ve şekilleri Burulaş tarafından belirlenir. 5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca indirimli tarifeler Ukome Kurulunca belirlenir.

b. Genel Hükümler

Bu yönetmelik hükümlerine göre, Burulaş tarafından verilecek olan toplu taşıma indirimli, abonman ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce yayınlanmış olan 02.04.2002 tarih, 2001/156 Esas ve 62 Karar sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü İndirimli, abonman ve Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak verilmiş olan indirimli, abonman ve ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarının geçerlilik süresi ile yürürlüğünü belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Encümenine aittir.

c. Yürürlük

Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclis’ ince onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

d. Yürütme

Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Burulaş tarafından müştereken yürütülür.