AMAÇ :

Vatandaşın Toplu Taşıma araçlarından daha ekonomik olarak faydalanmasını sağlayarak toplu taşımanın tercih edilirliğini arttırmak.

DAYANAK: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler.

TANIM:

Aylık Abonman İndirimli BursaKart =Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile indirimli BursaKart kullanma hakkı olan tüm vatandaşlar aynı zamanda Aylık Abonman İndirimli BursaKart kullanabilirler .(öğrenci, öğretmen, 60+ )

Aylık Abonman Tam BursaKart = Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile indirimsiz BursaKART kullanma hakkı olan tüm vatandaşlar aynı zamanda Aylık Abonman Tam BursaKart kullanabilirler.

Aylık Abonman Kurumsal BursaKart= Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği kapsamında resmi kurumların kadrolu personelinin kullanımına sunulan kart tipidir. Aynı adreste görevli en az 10 personel ve üstü için, bizzat kurum yetkilileri tarafından başvuru yapılır.Aylık abonman Kurumsal Bursa Kart: Seyahat kartları uygulama yönetmeliği kapsamında 10 kişi ve üstünde istihdama sahip Resmi kurumların kadrolu ve KHK ile geçiş yapmış personeli alabilirler. Bizzat Kurum Yetkilileri tarafından başvuru yapılır.

Ek olarak 50 kişi ve üstü istihdam sağlayan KOBİ ler ile yine 50 kişi ve üstü istihdam sağlayan Ticari İşletmeler/ Özel Şirketler çalışanları kartı alabilir. Bizzat Yönetim Yetkilisi tarafından başvuru yapılır. 

Aylık Abonman BursaKart’lardan  Yararlanacaklar ve başvuru Koşulları :

  1. Aylık Abonman İndirimli BursaKart (öğrenci, öğretmen, 60+ )

            Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen belgeler,

            Nüfus Cüzdanı

          Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 

  1. Aylık Abonman tam BursaKart    

Nüfus Cüzdanı

      Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 

  1. Aylık Abonman Kurumsal BursaKart

Kurumun talep yazısı

Personel listesi (Ad-Soyad-TC belirtilmiş)

              Talep onaylandığı takdirde personellerin başvuru sırasında 1 adet fotoğraf ve personel kimlik kartlarının yanında bulundurmaları gerekmektedir.

              Pazarlama ve Yolcu İlişkileri Müdürlüğü, Seyahat Kartları Şefliği Şubelerine müracaat ederek Kişiselleştirilmiş Aylık BursaKart  teslim alabilirler.

 

Aylık Abonman BursaKart Uygulama Koşulları :

Aylık Abonman BursaKart kullanıcıları; UKOME tarafından Toplu Taşıma Fiyat Tarifesi ile belirlenen hatlarda ek bir ücret talep edilmeksizin 30 gün boyunca (160 binişle sınırlı) kullanım hakkına sahiptir. Aylık Abonman kartlar sadece ulaşımda geçerlidir. Toplu Taşıma Fiyat Tarifesinde belirlenen ücretin ödenmesi ile kart 30 günlük süre için kullanıma açılır. Bu 30 günlük sürenin bitmesine en erken 5 gün kala bir sonraki 30 günlük kullanım hakkını satın alabilir. 30 günlük kullanım süresi dışında başvurması halinde başvuru tarihinden itibaren yeni bir 30 günlük kullanım hakkını elde eder. 30 gün ve azami 160 biniş hakkı sadece ilgili dönem için geçerli olup, 30 günlük sürenin sonunda halen kullanılmamış biniş hakkı mevcut olsa bile bir sonraki döneme devredilmez. Abonman kartlar 30.gün saat 24:00’e kadar geçerlidir. 

Kişiselleştirilmiş Aylık Abonman BursaKart üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı taktirde Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Kayıp ve arıza işlemlerinde sadece kişiselleştirilmiş kart bedeli tahsil edilerek yeni kart verilir.

Aylık Abonman Kurumsal BursaKart Uygulama Koşulları:

Aylık Abonman Kurumsal BursaKart kullanıcıları; UKOME tarafından Toplu Taşıma Fiyat Tarifesi ile belirlenen hatlarda ek bir ücret talep edilmeksizin 30 gün boyunca (60 /90/110 binişle sınırlı) kullanım hakkına sahiptir. Aylık Abonman Kurumsal kartlar sadece ulaşımda geçerlidir. Toplu Taşıma Fiyat Tarifesinde belirlenen ücretin ödenmesi ile kart 30 günlük süre için kullanıma açılır. Bu 30 günlük sürenin bitmesine en erken 5 gün kala bir sonraki 30 günlük kullanım hakkını satın alabilir. 30 günlük kullanım süresi dışında başvurması halinde başvuru tarihinden itibaren yeni bir 30 günlük kullanım hakkını elde eder. 30 gün ve azami 60/90/110 biniş hakkı sadece ilgili dönem için geçerli olup, 30 günlük sürenin sonunda halen kullanılmamış biniş hakkı mevcut olsa bile bir sonraki döneme devredilmez. Abonman kartlar 30.gün saat 24:00’e kadar geçerlidir. 

 

Kişiselleştirilmiş kart kullanan tüm vatandaşların aynı zamanda aylık abonman kart uygulamasından da faydalanması mümkündür.